Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

dostępność
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | Zrzut ekranu 2023-12-13 124152.png

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2024 roku”

zał. 4.2 - ryby i mrożonki.ods

zał. 4.1 - mięso i wędliny.ods

SWZ 2024.doc

zał. 4.3 - warzywa, owoce i ziemniaki.ods

zał. 4.4 - wyroby mleczarskie.ods

zał. 4.5 - pieczywo.ods

zał. 4.6 - drób świeży.ods

zał. 4.7 - pozostałe artykuły żywnościowe.ods

zał. nr 1 do SWZ - wzór umowy.docx

Zał. nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia dot wykluczenia(1).docx

Zał. nr 3 do SWZ - wzór formularza ofertowego.doc

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

ogłoszenie o zmianie.pdf

← Wróć do bloga