Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

dostępność

o specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym w lubaczowie

W naszym ośrodku zapewniamy edukację, wychowanie i terapię dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwoju w przedziale wiekowym od 3 do 25 roku życia.

zebranie
zoo

Zdając sobie sprawę z ograniczeń i słabości naszych podopiecznych, a jednocześnie wierząc w możliwości poprawy jakości ich życia, za główny cel przyjeliśmy wspieranie wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości, spełnienie oczekiwań, zaspokajanie potrzeb oraz wyposażenie uczniów w podstawowe umiejetności życiowe i społeczne.