Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

dostępność

Dla Rodziców

Potrzebne informacje i dokumenty!

Godziny dostępności w szkole SOSW

Godziny dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

arrow

Godziny dostępności wychowawców w internacie

Godziny dostępności wychowawców grup wychowawczych w internacie

arrow

Godziny dostępności nauczycieli w zespołach

Godziny dostępności nauczycieli w zespołach rewalidacyjno wychowawczych

arrow