Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

dostępność

Dokumenty

Potrzebne dokumenty!

Regulamin dowozu i odwozu

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

arrow

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

STATUT - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zespół Placówek im. Jana Pawła II, z siedzibą w 37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145

arrow

Statut Szkoły Postawowej nr 3

STATUT - Szkoła Podstawowa nr 3 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zespół Placówek im. Jana Pawła II, z siedzibą w 37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145

arrow

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy

STATUT - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zespół Placówek im. Jana Pawła II, z siedzibą w 37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145

arrow

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

arrow

klauzula informacyjna

klauzula informacyjna ZP Lubaczów

arrow