Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

dostępność

Oferta Edukacjna

Szkoła podstawowa klasy 4-8:

dzieci z globusem
dzieci z teleskopemdzieci

W ośrodku funkcjonują:

  1. Wczesne Wspomaganie
  2. Oddziały Przedszkolne
  3. Szkoła Podstawowa Nr. 3
  4. Szkoła Przysposabiająca Do Pracy
  5. Zespoły Rewalidacyjno-wychowawcze
  6. Internat
  7. Świetlica