Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak

 

SPIS DOKUMENTÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS PRZYJĘCIA 
DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

 

DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych / opinię w sprawie potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Skierowanie do SOSW przez Starostę Powiatowego.

4. Odpis aktu urodzenia / dowód osobisty.

5. Potwierdzenie zameldowania.

6. Dokumentacja medyczna. 

7. Świadectwo z poprzedniej szkoły / ksero arkusza.

 

DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA:

1. Podanie do Dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie o przyjęcie do SOSW.

Pliki do pobrania

Podanie o przyjecie na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.doc Podanie o przyjecie na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Oddziału Przedszkolnego.doc Podanie o przyjecie do Oddziału Przedszkolnego.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Szkoly Podstawowej.doc Podanie o przyjecie do Szkoly Podstawowej.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Szkoly Przysposabiajacej do Pracy.doc Podanie o przyjecie do Szkoly Przysposabiajacej do Pracy.doc Pobierz plik
 

2. Karta zgłoszenia + kwestionariusz wywiadu o dziecku /

     karta zgłoszenia + wywiad wstępny ( dla dzieci  autyzmem ).

 


 

INNE DOKUMENTY

Wniosek o badanie-wydanie opinii.doc Wniosek o badanie-wydanie opinii.doc Pobierz plik

 

Wiadomości
2020-06-03 Najnowsza wiadomość
Dziś masz okazję pomóc wiośnie rozrzucać kwiaty po łące- zaznaczyć je, kopiować i wklejać w programie Paint.
2020-05-19 Najnowszy film
Kończymy dziś tydzień wspomnień o Janie Pawle II.  Dziękujemy za to, co otrzymaliśmy i czego nauczył nas Ojciec Święty. Obiecujemy wnosić w nasze życie to, co pozostawił nam w duchowym Testamencie.
Galeria