Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice! 

Do tych z Państwa, którzy podali mam swój adres e-mail wysłaliśmy do wypełnienia ankietę drogą elektoniczną. Jeżeli nie mają Państwo możliwości wypełnienia ankiety internetowej, prosimy o pobranie i wypełnienie wersji papierowej i dostarczenie do wychowawców klas/oddziałów przedszkolnych.

 

Pobierz ankietę

ANKIETY EWALUACJA WEWNĘTRZNA.pdf ANKIETY EWALUACJA WEWNĘTRZNA.pdf Pobierz plik

 

 

SPIS DOKUMENTÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS PRZYJĘCIA 
DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

 

DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych / opinię w sprawie potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Skierowanie do SOSW przez Starostę Powiatowego.

4. Odpis aktu urodzenia / dowód osobisty.

5. Potwierdzenie zameldowania.

6. Dokumentacja medyczna. 

7. Świadectwo z poprzedniej szkoły / ksero arkusza.

 

DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA:

1. Podanie do Dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie o przyjęcie do SOSW.

Pliki do pobrania

Podanie o przyjecie na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.doc Podanie o przyjecie na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Oddziału Przedszkolnego.doc Podanie o przyjecie do Oddziału Przedszkolnego.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Szkoly Podstawowej.doc Podanie o przyjecie do Szkoly Podstawowej.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Szkoly Przysposabiajacej do Pracy.doc Podanie o przyjecie do Szkoly Przysposabiajacej do Pracy.doc Pobierz plik
Podanie do świetlicy.doc Podanie do świetlicy.doc Pobierz plik
Podanie do internatu.doc Podanie do internatu.doc Pobierz plik
 

2. Dodatkowe dokumenty:

 

 

INNE DOKUMENTY

Wniosek o badanie-wydanie opinii.doc Wniosek o badanie-wydanie opinii.doc Pobierz plik

 

Wiadomości
2020-11-29 Najnowsza wiadomość
W październiku w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie odbyło się rozstrzygniecie konkursu ,,Bezpieczna droga do szkoły - bezpieczna szkoła".
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria