Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak

 

SPIS DOKUMENTÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS PRZYJĘCIA 
DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

 

DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych / opinię w sprawie potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Skierowanie do SOSW przez Starostę Powiatowego.

4. Odpis aktu urodzenia / dowód osobisty.

5. Potwierdzenie zameldowania.

6. Dokumentacja medyczna. 

7. Świadectwo z poprzedniej szkoły / ksero arkusza.

 

DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA:

1. Podanie do Dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie o przyjęcie do SOSW.

Pliki do pobrania

Podanie o przyjecie na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.doc Podanie o przyjecie na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Oddziału Przedszkolnego.doc Podanie o przyjecie do Oddziału Przedszkolnego.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Szkoly Podstawowej.doc Podanie o przyjecie do Szkoly Podstawowej.doc Pobierz plik
Podanie o przyjecie do Szkoly Przysposabiajacej do Pracy.doc Podanie o przyjecie do Szkoly Przysposabiajacej do Pracy.doc Pobierz plik
 

2. Karta zgłoszenia + kwestionariusz wywiadu o dziecku /

     karta zgłoszenia + wywiad wstępny ( dla dzieci  autyzmem ).

 


 

INNE DOKUMENTY

Wniosek o badanie-wydanie opinii.doc Wniosek o badanie-wydanie opinii.doc Pobierz plik

 

Wiadomości
2020-01-09 Najnowsza wiadomość
9 stycznia 2020 r. odbył się, po raz trzeci w naszym Ośrodku, Koncert Noworoczny pod hasłem „Kolęda dla aniołka”. Główne cele, przyświecające imprezie to rozwijanie talentów wokalnych, tanecznych, kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych kolęd, pastorałek i utworów świątecznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.
2019-10-31 Najnowszy film
Galeria
2020-01-16 Najnowsza galeria