Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta

 

 

 

W naszym ośrodku zapewniamy edukację,
wychowanie i terapię dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym,
głębokim, z autyzmem, Zespołem Aspergera
i innymi zaburzeniami rozwoju w przedziale
wiekowym od 3 do 25 roku życia.

 
    Zdając sobie sprawę z ograniczeń i słabości
naszych podopiecznych, a jednocześnie wierząc
w możliwości poprawy jakości ich życia, za główny
cel przyjeliśmy wspieranie wszechstronnego
rozwoju na miarę ich możliwości, spełnienie
oczekiwań, zaspokajanie potrzeb
oraz wyposażenie uczniów w podstawowe
umiejetności życiowe i społeczne. 

 

W ośrodku funkcjonują:

 

 

Wiadomości
2021-05-09 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie na logo dla kółka tanecznego działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaczowie od 2020r. pod nazwą „Zakochani w tańcu”.
2021-05-04 Najnowszy film
Internat SOSW w Lubaczowie dołącza się do akcji "Góra Grosza dla Olusia"
Galeria