Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

dostępność
Projekt  "Fajna Ferajna”  | ferajna.png

Projekt "Fajna Ferajna”


 Od 4.09.2023r. Placówce im. Jana Pawła II  rusza nowy program "Fajna Ferajna” Projekt dofinansowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego edycja I.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszej Młodzieży będziemy realizowali zajęcia z zakresu:

-zajęć integracyjnych

-zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną,   

- zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, 

- warsztatów fotograficznych, 

- choreoterapii,

 - arteterapii,

 - obózu integracyjnego. 

Będą to zajęcia, które mają na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw takich jak:
akceptacja, wrażliwość artystyczna, szacunek i współpraca z innymi. 

Celem projektu jest  nauczenie młodzieży: otwartości, ciekawości, opiekuńczości, poszanowania odmienności, a także radości dawania i zrozumienia potrzeb innych. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą miały możliwość nabywania nowych
umiejętności, odkrywania i wzmocnienie swoich mocnych stron, odkryjwania pasji,
pozbycia się barier i lęków, a przede wszystkim nawiązania pozytywnych relacji z rówieśnikami. 

← Wróć do bloga
Projekt  "Fajna Ferajna”  | ferajna.pngProjekt  "Fajna Ferajna”  | bgk.png
← Wróć do bloga