Zespół Placówek Im. Jana Pawła II
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBACZOWIE

dostępność
Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie | logo zielone-kolor.png

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie


Szkoła

  • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem,  którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
  • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
  • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

  • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być ze sobą w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Definicje szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • Systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

ULOTKA.pdf

← Wróć do bloga