Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta
Ceramika i terapia
2021-02-19
W tym roku szkolnym w naszej Placówce kontynuujemy innowację pedagogiczną „Ręce, które lepią… ;) - program wspomagania rozwoju manualnego dzieci poprzez zajęcia ceramiczne”.
Adresatami innowacji są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczający do oddziałów przedszkolnych i będących na I etapie edukacyjnym. Innowacja opiera się o autorski program Agnieszki Artych „Ceramika w terapii ręki”.
 
Istotą programu jest połączenie zajęć ceramicznych z terapią ręki, podczas których dzieci bawią się gliną, a jednocześnie wykonają ćwiczenia i zabawy, które wspomagają rozwój ruchowy w obrębie obręczy barkowej i kończyny górnej. Praca z gliną daje również wiele możliwości stymulowania u dzieci zmysłu dotyku poprzez różnorodność mas i narzędzi. Pozwala na usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk i korygowanie chwytu pisarskiego. Bardzo ważna podczas zajęć jest samodzielność. Wszyscy uczestnicy warsztatów są zachęcani do samodzielności podczas ubierania się i wykonywania czynności porządkowych.
 
A. L.
Galeria
Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria