Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

09.04.2018 roku  , w ramach projektu Sztuka - mój świat wyobraźni”  odbyły się drugie  warsztaty  „Zimowy krajobraz” w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie. Uczestniczyło w nich 25 wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu , aktywnie uczestniczył również uczeń ze spektrum autyzmu z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baszni Dolnej oraz gościnnie 4 wychowanków  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie..

Na wstępie przywitaliśmy pracownika PROWES  panią Beatę Paluszek która przybliżyła uczestnikom spotkania dobre praktyki w ramach ES.

Warsztaty poprowadziła pani Aneta Mazepa ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, która zaprezentowała uczestnikom własne prace na płótnach. Przypomniała  dzieciom sposób łączenia kolorów ,wyjaśniła jakiej grubości pędzli należy użyć by namalować drzewa. Zwróciła uwagę dzieci i młodzieży  na plastyczne ujęcia pejzaży i paletę barw przeplatających się w zimowej scenerii oraz na barwy jakich można użyć do zobrazowania zimy. Pokazała  w jaki sposób rozbielać i ściemniać barwy. Przedstawiła dzieciom i młodzieży materiały ,nazywała je i wyjaśniała do czego służą :płótna, paleta, pędzle różnej grubości, farby akrylowe, bloki do farb  akrylowych o danej grubości i fakturze, farby  olejne itp. Tłumaczyła i pokazywała uczestnikom warsztatów krok po kroku jak stworzyć zimowy krajobraz. A następnie każdy samodzielnie lub z kolegą tworzył własny krajobraz zimowy. Podczas malowania pani Aneta cały czas dawała wszystkim wskazówki ,zwracała uwagę na właściwy dobór barw, rozplanowanie na kartce, odpowiednio dobrane tło i zachowane kształty. Podczas takiej twórczości plastycznej dzieci miały możliwość wyrażania siebie, swoich emocji czuły się swobodnie i z ogromną przyjemnością malowały pod okiem pani Anety własne obrazy, które znajdują  się na wystawie w pracowni rękodzieła. Warsztaty plastyczne pod okiem pani Anety stworzyły  okazję do eksperymentowania, rozbudzały fantazję dziecka, wyzwalały  jego twórczą aktywność. Twórcza praca sprawiła dużo przyjemności dzieciom i młodzieży, widać było uśmiech na ich twarzach, a efekt końcowy wykonach prac dał im ogromną satysfakcję.

 

Projekt „Sztuka - mój świat wyobraźni” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Warsztaty - Zimowy krajobraz

 

Wiadomości
2020-11-18 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - artystycznym
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria