Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak

10.05.2018 roku ,w ramach projektu Sztuka - mój świat wyobraźni” – odbyły się szóste warsztaty malarskie  „Wiosna ach to ty…” w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie. Uczestniczyło w nich 25 wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu, oraz gościnnie 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie.. Warsztaty poprowadziła pani Aneta Mazepa ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej. Dzieci i młodzież miały okazje malować pod okiem artysty wiosenny krajobraz przy wykorzystaniu farb akrylowych na płótnach i blokach do farb akrylowych. Pani Aneta tłumaczyła i pokazywała uczestnikom warsztatów krok po kroku jak stworzyć wiosenny  krajobraz. A następnie każdy samodzielnie lub z kolegą tworzył własny wiosenny obraz . Podczas malowania pani Aneta cały czas dawała wszystkim wskazówki ,zwracała uwagę na właściwy dobór barw, rozplanowanie na kartce, odpowiednio dobrane tło i zachowane kształty. Prace uczniów miały charakter twórczy i były ekspresją własnych uczuć, wartości, postaw, a zatem obrazem osobowości autora. Pozwalały  dotrzeć bardzo głęboko w świat myśli, pragnień, marzeń, radości i smutków. Dotknąć tego, co w innych warunkach nigdy nie miałoby szansy zostać poznane. Dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonaliło  swoje umiejętności manualne. Powstały piękne prace które zdobią ściany pracowni rękodzieła ,oraz korytarze w internacie.

Warsztaty malarskie pod okiem pani Anety były   dla dzieci wspaniałą artystyczną przygodą. Rozbudzały ich wyobraźnię, naturalną chęć poznawania świata, zaspokajały  ich ciekawość. Rozwijały  w nich także wrażliwość na sztukę i otaczający świat. Warsztaty te miały przede wszystkim na celu umożliwić dziecku z niepełnosprawnością intelektualną,  w różnorodny i nieskrępowany sposób przedstawienia własnych myśli i odczuć.

Projekt „Sztuka - mój świat wyobraźni” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Warsztaty - Wiosna! Ach to ty!

 

Wiadomości
2020-08-06 Najnowsza wiadomość
Dnia 21 lipca 202 roku odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu. „Razem tworzymy kreatywny świat”. Są one początkiem cyklu warsztatów rozwijających kreatywność, samodzielność, ciekawość naszych uczestników.
2020-06-26 Najnowszy film
Dziękujemy za nominację  #Szlachetna Paczka Lubaczów , z przyjemnością przyłączamy się do zabawy i pompujemy dla Ali. Do podjęcia wyzwania nominujemy: - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, - Centrum Medyczne „Kormed” w Lubaczowie, - Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie, - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Leżajsku, - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oddział w Przemyślu, - oraz Parafię Rzymsko – Katolicką św. Stanisława w Lubaczowie
Galeria