Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

23.04.2018 roku , w ramach projektu Sztuka - mój świat wyobraźni” – odbyły się czwarte warsztaty  „Ozdabianie przedmiotów technika decoupage” w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie. Uczestniczyło w nich 24 wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu, aktywnie uczestniczył również uczeń ze spektrum autyzmu z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baszni Dolnej oraz gościnnie 4 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie..

      Podczas warsztatów dzieci i młodzież poznały technikę zdobniczą decoupage i dowiedziały się, jak w prosty, ale efektowny sposób ozdabiać przedmioty. Warsztaty poprowadziła pani Janina Szynal ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi lubaczowskiej, która zapoznała dzieci i młodzież z  historią zdobienia metodą decoupage, omówiła możliwości jakie daje ta technika. Pani Janina  zaprezentowała również  własne przedmioty ozdabiane ta techniką, udzieliła na początku wskazówek na temat układania ciekawych kompozycji ,łączenia kolorów, wycinania ,wydzierania ,i zabezpieczania gotowej pracy lakierem. Na warsztatach uczestnicy ozdabiali tą metodą butelki , szklane  antyramy ,oraz deseczki z płyty pilśniowej . Decoupage na szkle posiada urok, którego nie odnajdziemy w żadnej innej sztuce dekorowania. Powstały piękne kompozycje na szkle oraz deseczkach, zabezpieczone specjalnym lakierem.Twórcza praca sprawiła  dużo przyjemności uczestnikom warsztatów i wywoływała  uśmiech , a efekt końcowych wykonywanych prac dał ogromną satysfakcję.

 

Projekt „Sztuka - mój świat wyobraźni” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Warsztaty - Ozdabianie przedmiotów techniką decoupage

 

Wiadomości
2020-11-18 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - artystycznym
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria