Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

07.05.2018 roku ,w ramach projektu Sztuka - mój świat wyobraźni” –  odbyły się piąte  warsztaty  „Kartka okolicznościowa-metodą scrabookingu”  w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie. Uczestniczyło w nich 25 wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu , oraz gościnnie 4 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie..

Warsztaty poprowadziła pani Katarzyna Baran ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, która zaprezentowała materiały sposób ,wykonania kartki okolicznościowej metodą scrabookingu dla bliskiej osoby. Pani Katarzyna opowiedziała o teorii scrapbookingu  zapoznała uczestników warsztatów z podstawowymi zasadami kompozycji, możliwościami zastosowania scrapbookingu oraz samodzielnego  wykonania zdobień i dodatków. W czasie warsztatów wykonane techniką scrapbookingu zostały dwie przestrzenne kartki, które będą mogły stać się idealnym prezentem dla kogoś bliskiego. Do zrobienia kartek wykorzystano papiery o odpowiednio dobranej kolorystyce, stemple, gotowe kształty i szablony, tasiemki, koronki, gazety, guziki oraz wiele innych materiałów wykorzystywanych w scrapbookingu. Warsztaty scrapbookingu były świetna zabawą  dla dzieci i młodzieży uczyły cierpliwości i opanowania, ponieważ technika ta wymaga skupienia i ogólnej koncentracji. Sprzyjały  również rozwijaniu kreatywności i pozwalały stworzyć coś z niczego.

 

Projekt „Sztuka - mój świat wyobraźni” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Warsztaty - Kartka okolicznościowa

 

Wiadomości
2020-11-18 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - artystycznym
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria