Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta
Szczęśliwy przedszkolak

16. 04. 2018 roku, w ramach projektu „Sztuka - mój świat wyobraźni” -  odbyły się trzecie  warsztaty  „Anioły na drewnie”  w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie.

Uczestniczyło w nich 25 wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu, aktywnie uczestniczył również uczeń ze spektrum autyzmu z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baszni Dolnej oraz gościnnie 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie. Anioł był  inspiracją, oraz miał dawać energie do działania podczas tych warsztatów. Dodatkowo podczas warsztatu odbyła się dyskusja o ekonomii społecznej za sprawą pani Beaty Paluszek pracownika PROWES, poznaliśmy przykłady PES na terenie województwa podkarpackiego.
Warsztaty poprowadziła pani Renata Misków – Polczak  ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej,  która pokazała na wstępie metodę wykonania takiego anioła na drewnie, desce. Udzieliła wskazówek odnośnie naszkicowania anioła, oraz doboru kolorystyki. Dzieci i młodzież wykonały szkic na desce własnego anioła i samodzielnie malowały farbą akrylową podkład, a następnie dobierały odpowiednio. Powstawały anioły małe i duże, wszystkie według własnych pomysłów, ręcznie malowane na drewnie.
Warsztatom przyświecało przekonanie, że każdy może stać się artystą i stworzyć coś niepowtarzalnego, własnego. Podczas wykonywania prac, nie zabrakło ogromnego skupienia, satysfakcji na twarzach naszych uczestników a także dobrego humoru oraz miłej atmosfery.

Projekt „Sztuka - mój świat wyobraźni” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Warsztaty - Anioły na drewnie

 

Wiadomości
2020-11-18 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - artystycznym
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria