Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta
Szczęśliwy przedszkolak

Każdy człowiek potrzebuje do swego istnienia i rozwoju różnych wartości. Jedną z wartości, które ułatwiają poruszanie się po świecie ciągłego postępu jest twórczość artystyczna, która ułatwia wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też po prostu przyjemnością, relaksem, zabawą. W przypadku osób niepełnosprawnych z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego, u których wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna , dlatego  napisaliśmy  w roku szkolnym 2017/2018 projekt „ Sztuka mój świat wyobraźni„ – wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej poprzez warsztaty artystyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie z myślą właśnie o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną, aby urozmaicić im jeszcze bardziej czas wolny.

Głównym celem projektu była promocja ekonomi społecznej w Lubaczowie w okresie od 20.02 do 30.06.2018

Projekt został stworzony przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, które istnieje od 2003r. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i całego Zarządu. Na bieżąco członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w różnorodnych imprezach kulturalnych na terenie powiatu i województwa podkarpackiego, pokazując swoją twórczość. Nawiązuje liczne kontakty z organizacjami, instytucjami, szkołami. Nasza współpraca z Zespołem Placówek trwa już od 5-ciu lat. Artyści organizują dla naszych dzieci warsztaty, pokazy. Dwa razy do roku Stowarzyszenie angażuje dzieci i młodzież z internatu SOSW i internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do prezentowania własnoręcznie wykonanych prac na zajęciach pozalekcyjnych, na kiermaszach bożonarodzeniowych i wielkanocnych organizowanych na rynku lubaczowskim. Poza tym nasza współpraca oparta jest na:
- wprowadzeniu dzieci i młodzieży w świat tradycji ludowych i obyczajów naszego regionu
- poznaniu twórców sztuki
- uczestniczeniu w różnych warsztatach, pokazach organizowanych przez Stowarzyszenie
Ponad to bardzo często organizowane są wycieczki do Galerii Sztuki, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość podziwiania oryginalnych prac rękodzielniczych oraz spotkań z danym artystą.
Uzasadnienie realizacji projektu wynikało z potrzeby wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, które są w naszym środowisku wykluczone społecznie i zawodowo. W rezultacie zdecydowaliśmy się podjąć działania mające na celu aktywizację oraz popularyzowanie ich twórczości artystycznej. 

W projekcie uczestniczyło 25 wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu, aktywnie uczestniczył również uczeń ze spektrum autyzmu z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baszni Dolnej oraz gościnnie wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie.

W realizacji projektu uczestniczyły instytucje; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Gmina Miejska Lubaczów, wolontariusze – członkowie Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, którzy nieodpłatnie prowadzili warsztaty, nauczyciele którzy wspierali dzieci i młodzież podczas wykonywanych prac rękodzielniczych i artystycznych, pracownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej.

Warsztaty prowadzone były w nowo powstałej pracowni rękodzieła w internacie SOSW, przez wybranych wolontariuszy -  członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki ziemi Lubaczowskiej.

Pierwszym krokiem w realizacji zadania było  lepsze poznanie przez jego uczestników i odbiorców idei ekonomii społecznej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Podczas pierwszego spotkania warsztatowego, przy wsparciu pracownika PROWES przybliżono  dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, a także członkom stowarzyszenia temat ekonomii społecznej poprzez wprowadzenie podstawowych pojęć: Co to jest ekonomia społeczna? Podmioty ekonomii społecznej? 

 

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć ulotkę

  

 

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć plakat

Wiadomości
2020-11-29 Najnowsza wiadomość
W październiku w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie odbyło się rozstrzygniecie konkursu ,,Bezpieczna droga do szkoły - bezpieczna szkoła".
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria