Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta
Szczęśliwy przedszkolak

„SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK,

ZWIĘKSZENIE MIEJSC  W OWP W SOSW  LUBACZÓW”

 

W dniu 19. 03. 2019 roku w Zespole Placówek im. Jana Pawła II – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubaczowie miały miejsce wspólne zajęcia rodziców i dzieci w celu zaprezentowania metod pracy z dziećmi, które zostały sfinansowane w ramach Projektu „Szczęśliwy przedszkolak, zwiększenie miejsc w OWP w SOSW Lubaczów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkania rodzice mieli możliwość poznania atrakcyjnej formy zajęć dodatkowych, takich jak: zajęcia ceramiczne i zajęcia ruchowe.
Między innymi rodzice zapoznali się z utworzoną w ramach Projektu pracownią ceramiczną i niezbędnych sprzętów oraz materiałów do realizacji przedmiotowych zajęć. Rodzice wspólnie z dziećmi modelowali w glinie oraz podziwiali już poddane obróbce wytwory swoich pociech z wcześniejszych zajęć.

Ponadto rodzice wzięli udział w zajęciach ruchowych, które w znaczący sposób wpływają na poprawę szeroko rozumianego rozwoju ich dzieci.

A. Kida-Kopciuch

Zajęcia otwarte dla rodziców

 

Wiadomości
2020-11-18 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - artystycznym
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria