Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta
Szczęśliwy przedszkolak

„SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK,
ZWIĘKSZENIE MIEJSC  W OWP W SOSW  LUBACZÓW”

W ramach realizacji przez Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w roku szkolnym 2018/2019 Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK, ZWIĘKSZENIE MIEJSC  W OWP W SOSW  LUBACZÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, dzieci będące uczestnikami powyższego Projektu mają możliwość udziału w następujących formach wsparcia:

1. Zajęcia ceramiczne – dostarczają one dzieciom w wieku przedszkolnym, szczególnie tym z zaburzeniami w rozwoju, bardzo dużą ilość doznań dotykowych poprzez kontakt z naturalnym materiałem plastycznym jakim jest glina. Różnorodność kolorów masy ceramicznej, narzędzi do jej obróbki, a także technik i metod pracy daje szerokie możliwości wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci.

 

   
 

2. Piaskoterapia – to metoda stymulacji sensorycznej. Poprzez kontakt skóry dziecka z różnoziarnistymi strukturami piasku dostarczane są bodźce czuciowe. Zabawa w piasku stanowi niezastąpione ćwiczenie pozwalające na doskonalenie sprawności manualnej, oraz wypracowanie płynności ruchów dłoni wpływające na lepsze przygotowanie do nauki pisania. Praca z wykorzystaniem tego materiału poprawia koordynację wzrokowo – ruchową, stymuluje czucie, rozładowuje stany napięcia, stymuluje procesy limbiczne, wspomaga prawidłową integrację obu półkul oraz rozwija kreatywność.

 

   

zobacz więcej zdjęć...

 

3. Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – powyższe zajęcia w okresie jesiennym i zimowym odbywają się w salach przedszkolnych. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach umiejętności, dostosowane do możliwości psychoruchowych każdego dziecka. Mają duży wpływ na poprawę ogólnej kondycji fizycznej, orientację w przestrzeni oraz wzmacniają wiarę we własne możliwości dzieci, jak również wzmocnienie mięśni i rozwój zręczności.

 

  

zobacz więcej zdjęć...

 

4. Doposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych wspierających rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci – zakupione pomoce dydaktyczne stymulują szeroko rozumiany rozwój psychofizyczny dzieci w oddziałach przedszkolnych. Ich atrakcyjność zachęca dzieci do pracy i aktywności. Stosowanie pomocy dydaktycznych wpływa korzystnie na niwelowanie i usprawnianie deficytów rozwojowych, np. motoryki dużej i małej, umiejętności zabawy samodzielnej oraz w grupie rówieśniczej, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, itp.

 

  

zobacz więcej zdjęć...

 

5. Zajęcia dla nowo utworzonej grupy przedszkolnej – w ramach realizacji Projektu w SOSW została utworzona nowa grupa przedszkolna, do której uczęszcza 3 dzieci. Zostały one objęte wielospecjalistyczną terapią.

 

   

zobacz więcej zdjęć...

 

A. Kida-Kopciuch

 

 

Wiadomości
2020-11-18 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - artystycznym
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria