Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

Kółko taneczneZakochani w tańcu

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w SOSW w Lubaczowie rozpoczęło działalność kółko taneczne „Zakochani w tańcu”. Opiekunami kółka są panie: Edyta Hojdak, Justyna Meder, Joanna Ozimek. Celem tego kółka jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijanie zainteresowań tańcem i muzyką, nauka kroków wybranych tańców, podnoszenie samooceny dzieci, motywowanie do aktywności i twórczości, rozwijanie wyobraźni i ekspresji, wyrażanie własnych przeżyć poprzez taniec.

Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów. Kółko jest prowadzone 3 razy w tygodniu po pół godziny dla przedszkolaków, uczniów SP oraz SPP. Dzieci będą miały możliwość przedstawiać efekty swojej pracy podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, a także przed rodzicami.

 

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria