Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak

 „Afrykańskie rytmy”
Nowa formy muzykoterapii wykorzystywanej w pracy 

rewalidacyjno-wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie w SOSW w Lubaczowie.

Autorki programu:

mgr Bernadeta Kuchta
mgr Agnieszka Serafin

 

    Od 1 września 1997 roku w SOSW w Lubaczowie prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim. Od tego czasu nauczyciele poszukiwali różnorodnym metod i sposobów skutecznego oddziaływania na wielostronny rozwój dziecka. Zbudowali solidny warsztat pracy, dzięki któremu dzieci mają możliwość rozwoju uczestnicząc w zajęciach blokowych prowadzonych czterema metodami: zajęć polisensorycznych, RR Weroniki Sherborne lub wg metody Ch.Knilla oraz zajęć muzyczno-ruchowych. Jednak nauczyciele nadal poszukują takich sposobów pracy z dzieckiem upośledzonym, które pozwolą rozwinąć tkwiący w nich potencjał.
    W związku z tym autorki programu, zainspirowane kontaktem ze środowiskiem artystycznym Lubaczowa, postanowiły wprowadzić instrumenty perkusyjne – bębny afrykańskie djembe do pracy terapeutycznej z dzieckiem głęboko upośledzonym poprzez opracowanie programu autorskiego. Zaletą instrumentów tego typu jest ich prostota połączona z ogromną siłą oddziaływania. Wspólne muzykowanie nauczycieli z podopiecznymi rozwija poczucie wspólnoty, a przez to wzbogaca społeczne doznania dzieci. Pogłębiony tym sposobem kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym może się przyczynić do wzrostu skuteczności innych metod terapeutycznych i wychowawczych.
    Wprowadzenie programu o nazwie „Afrykańskie rytmy” do pracy rewalidacyjno-wychowawczej poprzedzone było cyklem spotkań środowiska SOSW z zespołem muzyków grających społecznie na bębnach afrykańskich (Kazek, Seba, Kubis, Tomek, Andrzej, Wiktor). Następnym krokiem było pozyskanie sponsorów na zakup bębnów, między innymi u  Pana Dyrektora ZPOWiR. Instrumenty wykonał p. Dariusz Kubiszyn, członek zespołu, który zajmuje się ich wytwarzaniem.
    Przed przystąpieniem do napisania programu autorki rozprowadziły wśród nauczycieli zespołów rewalidacyjno-wychowawczych ankiety, by zbadać gotowość realizowania programu w ramach zajęć blokowych w roku szkolnym 2004/2005. Zapadła pozytywna opinia. Program został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej w celu zaopiniowania go i zatwierdzenia przez Dyrektora oraz wpisania do rejestru programów zatwierdzonych do użytku wewnątrzszkolnego.
    Przed wprowadzeniem programu do organizacji pracy w roku szkolnym 2004/2005 odbyły się warsztaty gry na bębnach zorganizowane dla nauczycieli przez metodyka, a prowadzone przez p. mgr Dariusza Kubiszyna.
    W roku szkolnym 2003/2004 autorki zaprojektowały plan działań zmierzających do wprowadzenia programu autorskiego do organizacji pracy w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2004/2005 , który jest nadal realizowany.

 
Cel główny:

Rozwijanie poczucia wspólnoty i wspomaganie rozwoju społecznego.


Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie: 

  • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • motoryki małej i dużej,
  • koordynacji pracy obu rąk.


2. Stymulowanie pracy obu półkul mózgowych dziecka i równoważenie ich poprzez dwa kanały zmysłowe: słuch i propriocepcję.
3. Wywoływanie dwóch stanów emocjonalnych u dzieci: aktywności psychofizycznej, wyciszenia psychofizycznego.
6. Doświadczanie pozytywnej sprawczości rąk i przeżywanie różnorodnych emocji w kontakcie z rytmem i brzmieniem bębnów.

 

pliki do pobrania:

KONSPEKT AFRYKANSKIE RYTMY.doc

PROGRAM pod nazwą "Afrykańskie rytmy".doc

 

Wiadomości
2020-09-21 Najnowsza wiadomość
W poniedziałek 21 września wybraliśmy się na lubaczowski rynek. Naszym głównym celem było wzięcie udziału w akcji charytatywnej: „Nakrętki dla Sandry”.
2020-06-26 Najnowszy film
Dziękujemy za nominację  #Szlachetna Paczka Lubaczów , z przyjemnością przyłączamy się do zabawy i pompujemy dla Ali. Do podjęcia wyzwania nominujemy: - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, - Centrum Medyczne „Kormed” w Lubaczowie, - Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie, - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Leżajsku, - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oddział w Przemyślu, - oraz Parafię Rzymsko – Katolicką św. Stanisława w Lubaczowie
Galeria