Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta
Szczęśliwy przedszkolak

 „Afrykańskie rytmy”
Nowa formy muzykoterapii wykorzystywanej w pracy 

rewalidacyjno-wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie w SOSW w Lubaczowie.

Autorki programu:

mgr Bernadeta Kuchta
mgr Agnieszka Serafin

 

    Od 1 września 1997 roku w SOSW w Lubaczowie prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim. Od tego czasu nauczyciele poszukiwali różnorodnym metod i sposobów skutecznego oddziaływania na wielostronny rozwój dziecka. Zbudowali solidny warsztat pracy, dzięki któremu dzieci mają możliwość rozwoju uczestnicząc w zajęciach blokowych prowadzonych czterema metodami: zajęć polisensorycznych, RR Weroniki Sherborne lub wg metody Ch.Knilla oraz zajęć muzyczno-ruchowych. Jednak nauczyciele nadal poszukują takich sposobów pracy z dzieckiem upośledzonym, które pozwolą rozwinąć tkwiący w nich potencjał.
    W związku z tym autorki programu, zainspirowane kontaktem ze środowiskiem artystycznym Lubaczowa, postanowiły wprowadzić instrumenty perkusyjne – bębny afrykańskie djembe do pracy terapeutycznej z dzieckiem głęboko upośledzonym poprzez opracowanie programu autorskiego. Zaletą instrumentów tego typu jest ich prostota połączona z ogromną siłą oddziaływania. Wspólne muzykowanie nauczycieli z podopiecznymi rozwija poczucie wspólnoty, a przez to wzbogaca społeczne doznania dzieci. Pogłębiony tym sposobem kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym może się przyczynić do wzrostu skuteczności innych metod terapeutycznych i wychowawczych.
    Wprowadzenie programu o nazwie „Afrykańskie rytmy” do pracy rewalidacyjno-wychowawczej poprzedzone było cyklem spotkań środowiska SOSW z zespołem muzyków grających społecznie na bębnach afrykańskich (Kazek, Seba, Kubis, Tomek, Andrzej, Wiktor). Następnym krokiem było pozyskanie sponsorów na zakup bębnów, między innymi u  Pana Dyrektora ZPOWiR. Instrumenty wykonał p. Dariusz Kubiszyn, członek zespołu, który zajmuje się ich wytwarzaniem.
    Przed przystąpieniem do napisania programu autorki rozprowadziły wśród nauczycieli zespołów rewalidacyjno-wychowawczych ankiety, by zbadać gotowość realizowania programu w ramach zajęć blokowych w roku szkolnym 2004/2005. Zapadła pozytywna opinia. Program został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej w celu zaopiniowania go i zatwierdzenia przez Dyrektora oraz wpisania do rejestru programów zatwierdzonych do użytku wewnątrzszkolnego.
    Przed wprowadzeniem programu do organizacji pracy w roku szkolnym 2004/2005 odbyły się warsztaty gry na bębnach zorganizowane dla nauczycieli przez metodyka, a prowadzone przez p. mgr Dariusza Kubiszyna.
    W roku szkolnym 2003/2004 autorki zaprojektowały plan działań zmierzających do wprowadzenia programu autorskiego do organizacji pracy w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2004/2005 , który jest nadal realizowany.

 
Cel główny:

Rozwijanie poczucia wspólnoty i wspomaganie rozwoju społecznego.


Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie: 

  • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • motoryki małej i dużej,
  • koordynacji pracy obu rąk.


2. Stymulowanie pracy obu półkul mózgowych dziecka i równoważenie ich poprzez dwa kanały zmysłowe: słuch i propriocepcję.
3. Wywoływanie dwóch stanów emocjonalnych u dzieci: aktywności psychofizycznej, wyciszenia psychofizycznego.
6. Doświadczanie pozytywnej sprawczości rąk i przeżywanie różnorodnych emocji w kontakcie z rytmem i brzmieniem bębnów.

 

pliki do pobrania:

KONSPEKT AFRYKANSKIE RYTMY.doc

PROGRAM pod nazwą "Afrykańskie rytmy".doc

 

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria