Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta
Szczęśliwy przedszkolak

Zajęcia integracyjne dla dzieci młodszych 
ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

 

TERAPIA MUZYKĄ I TAŃCEM
DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM”

 

W oddziale  przedszkolnym  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaczowie od 01.10. 2015r. w każdy czwartek od godz. 9.00 do godz. 10.00 odbywają się zajęcia integracyjne, do powstania których skłoniła potrzeba integracji uczennicy zespołu rewalidacyjno-wychowawczego z wychowankami oddziału przedszkolnego.
Zajęciami  integracyjnymi objętych jest 6 dzieci – 3 dziewczynki i 2 chłopców z oddziału przedszkolnego i 1 dziewczynka z zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. Są to uczniowie w wieku 5-8 lat.
Na potrzeby tych zajęć opracowany został program „Terapia muzyką i tańcem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim”, który szczegółowo wyznacza cele i zadania oraz określa tematykę zajęć. 
Program podpowiada jak organizować zajęcia terapeutyczne przede wszystkim metodą choreoterapii, która wykorzystuje gimnastykę ekspresyjną Rudolfa Labana. Opisuje szczegółowo tą metodę oraz formy i techniki pracy zwracając szczególną uwagę na ruch przy muzyce, zabawę tańcem, tworzenie i słuchanie muzyki, grę na instrumentach, zabawy rytmiczne. Wszystko to  sprzyja twórczości i pamięci ruchowej, dzięki czemu dziecko coraz lepiej może poruszać się w przestrzeni, lepiej czuje swoje ciało i jego relacje z otoczeniem, stanowiące bazę dla komunikacji i poczucia wewnętrznej równowagi.
W programie znajduję się również narzędzie badawcze ”Karta obserwacji reakcji i umiejętności dziecka”, pozwalająca ocenić skuteczność podejmowanych  na początku i na końcu realizacji programu działań.
Realizacja celów zawartych w programie stanowi szansę wspomagania przede wszystkim rozwoju emocjonalnego i społecznego  uczniów.

Anna Wit, Anna Wrona

Scenariusz zajęć dla rodziców

scenariusz zajęć dla rodziców.docx scenariusz zajęć dla rodziców.docx Pobierz plik

Scenariusz zajęć otwartych dla Rodziców: „Wiosna wkoło może być wesoło”

Scenariusz zajęć integracyjnych wiosna.docx Scenariusz zajęć integracyjnych wiosna.docx Pobierz plik

 

 

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria