Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie oraz określa, że  wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. 
Wolontariat przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje od kilkunastu lat. Uczniowie szkół masowych angażują się w życie placówki i jej wychowanków. Na bazie obserwacji, doświadczeń w pracy z wolontariuszami narodziła się potrzeba stworzenia Szkolnego Klubu Wolontariusza. 
W świadomości większości społeczeństwa istnieje obraz osoby niepełnosprawnej jako tej, której należy pomagać, na rzecz której należy podejmować akcje, której należy współczuć. Nasz Szkolny Klub Wolontariusza ma jednak za zadanie odwrócenie tych ról. Zamierzeniem jakie pragniemy zrealizować jest angażowanie osoby niepełnosprawnej w wolontariat i postawienie jej w roli wolontariusza. Ważne jest aby zniwelować postawę roszczeniową u uczniów SOSW, którzy od najmłodszych lat są przyzwyczajani do tego, że inni dla nich robią wiele. Zależy nam aby naszych uczniów postawić jako tych co dają, uczyć ich empatii i wspierania innych osób mimo własnych ograniczeń. 
Jesteśmy przekonani o tym, że nasi uczniowie mogą wiele zrobić dla innych, mogą podejmować działania o których wcześniej myśleliśmy jako o tych zarezerwowanych dla tak zwanej „normalnej” młodzieży. Stworzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza powinno służyć tym, którym będziemy nieść bezinteresowna pomoc jak i nam samym.  
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpłynie pozytywnie na rozwój ich osobowości i jest ważna ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Szkolny Klub Wolontariusza powinien zrzeszać uczniów, nauczycieli oraz rodziców i angażować ich w działania na rzecz społeczności szkolnej,  środowiska lokalnego i udziału w akcjach o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria