Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta
TEATRZYK  "FRAJDA"

    Zajęcia teatralne rozpoczęły swoją działalność w połowie listopada 2008 r. Inicjatorem wspólnych spotkań była młodzież gimnazjalna, która sygnalizowała potrzebę nawiązania systematycznej współpracy, oraz utrzymywania stałego kontaktu z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie od dłuższego czasu. Przez kilka lat z rzędu uczniowie Ci pozyskiwali środki finansowe oraz materialne na terenie swojej szkoły, przeznaczone na przygotowanie paczek mikołajkowych dla wychowanków SOSW w Lubaczowie. Spotkania obu grup zostały poprzedzone lekcjami wychowawczymi przeprowadzonymi przez P. Garus i P. Kopeć. Tematyka dotyczyła funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz metod stosowanych w pracy z nimi.

    Zajęcia skupiły swoją działalność w oparciu o szczególny rodzaj sztuki widowiskowej, jaką jest teatr. Wybrana forma zajęć jest ważnym ogniwem wychowania i rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo. Poprzez wcielanie się w przewidziane scenariuszem postacie dziecko posługuje się mową, śpiewem, gestem, mimiką, ruchem i rekwizytami, co w oparciu o dekorację i oprawę muzyczną,  tworzy przedstawienie.

    Teatr to rodzaj sztuki, który oddziałuje na aktora i młodego widza w sposób szczególny. Rozwija wyobraźnię dziecka i kształtuje u niego postawę twórczą.

 

 W ZAJĘCIACH UDZIAŁ BIORĄ:

- młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr. 1 w Lubaczowie,

- młodzież z Zespołu Szkół w Lubaczowie,

- wychowankowie SOSW w Lubaczowie,

 

MIEJSCE SPOTKAŃ:

- internat SOSW w Lubaczowie,

- sala gimnastyczna przy MOW w Lubaczowie,

- Miejski Dom Kultury w Lubaczowie.

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: Elżbieta Garus, Agata Lechowicz

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ POWSZECHNYCH: Joanna  Kopeć, Marzena Kruk-Młynarowicz

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY: Agata Komenda, Edyta Husiatyńska, Teresa Majdan, Elżbieta Batycka

 

CELE GŁÓWNE:

- integracja dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez twórczą działalność, kreowanie postawy twórczej

- wyrażanie siebie poprzez formy plastyczne, muzyczne i teatralne

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- rozwijanie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych, wspieranie ich podczas wspólnych zajęć

- uwrażliwianie dzieci zdrowych na specyficzne potrzeby i ograniczone możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną

- stymulowanie wyobraźni, kształtowanie postawy twórczej

- rozwijanie umiejętności manualnych                   

- wspomaganie rozwoju spostrzegania

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, panowania nad emocjami

- doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem

- ćwiczenia pamięci poprzez zapamiętywanie tekstów z przedstawień

- kształcenie określonych zachowań i postaw społecznych

 

 

EFEKTY PRACY TO:

- przygotowanie przedstawienia kukiełkowego: „O Kotku Mądralku i Kogutku Złotobutku”,

- udział w VI Wojewódzkim Festiwalu Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonych Umysłowo organizowanym przez Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie ( maj 2009 r.)

- wystąpienie gościnne w MDK w Lubaczowie podczas I Dziecięcego Przeglądu „Mam Talent” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie (czerwiec 2009 r.)

- wystąpienie na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2008/2009 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

- przygotowanie przedstawienia jasełkowego: „Tak!  On  jest  Królem!”,

- zaprezentowanie jasełek przed Wigilią Bożego Narodzenia, organizowaną dla nauczycieli i wychowanków SOSW w Lubaczowie z udziałem zaproszonych gości ( grudzień 2009 r.),

- występ jako "gość specjalny" w II Przeglądzie Zespołów Kolędniczych "HERODY" ( 31 stycznia  2009)

- występ w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie dla zaproszonych gości ze szkoły masowej ( styczeń 2010 r.),        

- występ dla rodziców i dziadków z okazji Dnia  Babci i Dziadka ( 10 stycznia 2010 r.),

- premiera przedstawienia pt. "Czerwony Kapturek" podczas uroczystej gali z okazji Światowego Dnia Wolontariusza - "Być wzajemnie słońcem i kwiatem - dzieci z SOSW swoim wolontariuszom" (16 grudnia 2010 r.)

- Występ z przedstawieniem kukiełkowym pt. "Z PROCHU I ŻEBRA" podczas VII WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU SZTUKI DZIECI I MŁODZIEŻY GŁĘBIEJ UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO,

- premiera przedstawienia pt. "Kopciuszek" z okazji zakończenia roku w SOSW,

- występ podczas spotkania oplatkowego w SOSW z przedstawieniem "Herody",

- udział w V DEKANALNO - POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH ''HERODY'' 2013 w MDK w Lubaczowie ( zajęcie III miejsca :)

- udział w VIII Festiwalu Sztuki Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonych Umysłowo 15 maja 2013 roku z przedstawieniem "Kopciuszek w krainie czarów" - zajęcie I miejsca,

- I miejsce z przedstawieniem „Kopciuszek w krainie czarów” Przeglądu Twórczości Wychowanków Zespołu Placówek  im. Jana  Pawła II w Lubaczowie „Mam talent”- (maj 2013 r.) 

- I miejsce podczas Przeglądu Twórczości Wychowanków Zespołu Placówek im. Jana  Pawła II  w Lubaczowie „Mam talent” z przedstawieniem „Czapla, ryby  i rak” (maja 2014r)

- występ na ceremoni otwarcie podczas V Podkarpackiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych z przedstawieniem „Czapla, ryby  i rak” ( 23 poździernika 2014 )

- wyjazd do Dębicy i udział w I Wojewódzkim Fesiwalu dla Dzieci i Młodzieży "I ty Masz Talent" z przedstawieniem „Czapla, ryby  i rak” ( 5 listopada 2014 r.)

- Przygotowanie przedstawienia pt." Mały Książę i Róża" i zajęcie III miejsca podczas Festiwalu Sztuki w MDK w Lubaczowie (6 maja 2015)

- Występ z przedstawieniem "Mały Książę i Róża" na ceremonii otwarcia gali "Talenty Powiatu Lubaczowskiego" (23 czerwca 2015)

 

Rozpoczynając działalność Integracyjnych Warsztatów Artystycznych miałyśmy na celu nie tylko wspólną zabawę, ale przede wszystkim kształtowanie postawy tolerancji i otwartości w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie, oraz uwrażliwianie na ich potrzeby. Staramy się przełamywać bariery mentalne spowodowane niewiedzą i brakiem doświadczenia w relacjach z osobami niepełnosprawnymi.  

Równocześnie współpraca w teatrzyku ma mobilizować uczniów upośledzonych umysłowo do większej aktywności społecznej, nawiązywania społecznie pożądanych relacji ze zdrowymi rówieśnikami.

Poprzez udział w przedstawieniach teatralnych chcemy pokazać społeczności lokalnej możliwości osób głębiej upośledzonych umysłowo, umożliwić wzajemne poznanie się i zaakceptowanie odmienności.

Uczestnictwo wychowanków internatu w przedstawieniach teatralnych stwarza im szansę przeżywania sukcesów, co sprzyja nabieraniu przez nich pewności siebie i wiary we własne możliwości.

 

Opracowały: Elżbieta Garus, Agata Lechowicz

 

Teatrzyk FRAJDA

 

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria