Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

Działalność wolontariatu 
   
przy SOSW w Lubaczowie


Zadaniem wolontariatu jest dobrowolna, nieodpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy sąsiedzkie. Wolontariusz to inaczej ochotnik świadczący miłość bliźniemu, ofiarowujący dar serca, dar siebie, to osoba świadcząca bezinteresownie dobroć. Takimi cechami obdarzona jest młodzież, która z nami współpracuje.

Odwiedzają nas uczniowie następujących szkół:

- Zespołu Szkół im.gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
- Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,
- Publicznego Gimnazjum Nr 1im.Przemysława Inglota w Lubaczowie,
- Publicznego Gimnazjum Nr 2 im.Jana III Sobieskiego w Lubaczowie,
- Zespół Szkół Publicznych im. Marii Moralewicz w Dachnowie.

Współpraca ta trwa od 10 lat, współpracują oni ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w różnoraki sposób:

- uczestnicząc w imprezach okazjonalnych organizowanych w Ośrodku jak również imprezach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
- odwiedzając uczniów w internacie starają się aktywnie zorganizować im czas,
- grając na bębnach afrykańskich aktywizują nasze dzieci do miłego spędzania czasu wolnego,
- tworząc wraz z uczniami SOSW Integracyjne Warsztaty Teatralne,
- przeprowadzając liczne zbiórki artykułów papierniczych oraz słodyczy.

Przy organizowanym przez nas Festiwalu Sztuki pracuje każdorazowo ok. 100 wolontariuszy, którzy opiekują się uczestnikami, wspierają swoją osobą dodatkowe zadania np. kiermasze, warsztaty. Podobna liczba młodzieży pomaga w organizacji MATP.

Praca naszych wolontariuszy to ciągłe niesienie uśmiechu, radość z sukcesów naszych uczniów, zagrzewanie ich do walki na zawodach sportowych czy też cieszenie się z ich występów artystycznych.

 

Opiekunowie wolontariatu:

mgr Monika Szwed                 mgr Elżbieta Garus    
mgr Bernadetta Kuchta         mgr Agata Lechowicz
mgr Joanna Misztal                mgr Marta Sadowska
 

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria