Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak

47 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku”

47 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” powstała w 1986 roku, jako efekt starań druha Władysława Antonika i druhny Elżbiety Głaz, którzy przez wiele lat byli jej opiekunami. Obecnie drużynę prowadzą podharcmistrz Bogumiła Wrona i przewodnik Beata Gardzielik. Drużynę tworzą dwa zastępy: zastęp dziewcząt i zastęp chłopców. Harcerze biorą aktywny udział, wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami, w szeroko zakrojonych akcjach, przedsięwzięciach i imprezach hufcowych.

Drużyna ma wypracowane stałe formy pracy i sposoby realizacji zadań. Poprzez swoją działalność 47 DH Nieprzetartego Szlaku” wspiera statutowe cele i zadania Hufca oraz skutecznie przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na miarę ich możliwości i potrzeb. W swojej działalności posługujemy się metodą harcerską. Pomaga ona w przystosowaniu dzieci do codziennego życia, tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym, zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami.

Wiadomości
2020-09-21 Najnowsza wiadomość
W poniedziałek 21 września wybraliśmy się na lubaczowski rynek. Naszym głównym celem było wzięcie udziału w akcji charytatywnej: „Nakrętki dla Sandry”.
2020-06-26 Najnowszy film
Dziękujemy za nominację  #Szlachetna Paczka Lubaczów , z przyjemnością przyłączamy się do zabawy i pompujemy dla Ali. Do podjęcia wyzwania nominujemy: - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, - Centrum Medyczne „Kormed” w Lubaczowie, - Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie, - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Leżajsku, - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oddział w Przemyślu, - oraz Parafię Rzymsko – Katolicką św. Stanisława w Lubaczowie
Galeria