Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

47 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku”

47 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” powstała w 1986 roku, jako efekt starań druha Władysława Antonika i druhny Elżbiety Głaz, którzy przez wiele lat byli jej opiekunami. Obecnie drużynę prowadzą podharcmistrz Bogumiła Wrona i przewodnik Beata Gardzielik. Drużynę tworzą dwa zastępy: zastęp dziewcząt i zastęp chłopców. Harcerze biorą aktywny udział, wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami, w szeroko zakrojonych akcjach, przedsięwzięciach i imprezach hufcowych.

Drużyna ma wypracowane stałe formy pracy i sposoby realizacji zadań. Poprzez swoją działalność 47 DH Nieprzetartego Szlaku” wspiera statutowe cele i zadania Hufca oraz skutecznie przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na miarę ich możliwości i potrzeb. W swojej działalności posługujemy się metodą harcerską. Pomaga ona w przystosowaniu dzieci do codziennego życia, tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym, zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami.

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria