Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
2020-06-01
Spełnienia najskrytszych marzeń i samych pięknych wrażeń! W słońcu niech zginie każdy cień, każdego dnia niech będzie DZIECKA DZIEŃ!!
2020-06-01
Takie piękne kartki z życzeniami dla naszych Dzieci przesłali do nas uczniowie i nauczyciele z Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Pawła II w Leicester z okazji Dnia Dziecka :)
2020-05-25
Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.
2020-05-22
Dziękujemy rodzicom, opiekunom prawnym naszych uczniów, wychowanków, uczestników zajęć za podjęcie inicjatywy upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz XIII rocznicy nadania imienia Zespołowi Placówek w Lubaczowie.
2020-05-21
Od 25 maja prowadzone będą zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęcia w Zespołach Rewalidacyjno-Wychowawczych. Umożliwiamy również zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.
Wiadomości
2020-06-03 Najnowsza wiadomość
Dziś masz okazję pomóc wiośnie rozrzucać kwiaty po łące- zaznaczyć je, kopiować i wklejać w programie Paint.
2020-05-19 Najnowszy film
Kończymy dziś tydzień wspomnień o Janie Pawle II.  Dziękujemy za to, co otrzymaliśmy i czego nauczył nas Ojciec Święty. Obiecujemy wnosić w nasze życie to, co pozostawił nam w duchowym Testamencie.
Galeria