Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

W bieżącym roku szkolnym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

w Lubaczowie funkcjonuje:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3, a w niej

 

7 oddziałów przedszkolnych:

 

OP A oddział przedszkolny  dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wychowawca mgr Anna Kida - Kopciuch

OP B oddział przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –  wychowawca mgr Agata Komenda

OP C oddział przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –  wychowawca mgr Edyta Misztal

OP D oddział przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –  wychowawca mgr Marzena Grabowska

OP E oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Anna Wit

OP F oddział przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oddziale Wielkie Oczy - wychowawca mgr Joanna Fedyk

OP I oddział przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wychowawca mgr Adriana Szyk

 

I etap edukacyjny - 4 oddziały:

 

Kl. I A  klasa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 2 – wychowawca mgr Agata Babij

KL. I  klasa dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności - wychowawca mgr Jadwiga Janicka

KL. I - III klasa dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności - wychowawca mgr Beata Bednarczyk

Kl. II - III (w oddziale na Wielkich Oczach) klasa dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności - wychowawca mgr Anna Hawrylak

 

II etap edukacyjny - 8 oddziałów:

 

Kl. IV A klasa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - wychowawca mgr Jadwiga Pietryszyn

Kl. IV klasa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Joanna Ozimek

Kl. IV - V A klasa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  – wychowawca mgr Marta Szałańska

Kl. V-VII A klasa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – wychowawca mgr Beata Gardzielik

Kl. V – VII klasa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi  - wychowawca mgr Joanna Meder

Kl. VII klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Alicja Wit

Kl. VII-VIII klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Krystyna Dorota

Kl. V-VIII (w oddziale na Wielkich Oczach) klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Krystyna Dorota

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY – 6 oddziałów:

 

Kl. I – II A klasa dla młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wychowawca mgr Ewa Ciećkiewicz

Kl. I klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Barbara Kucia

Kl. II klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Irena Kubiszyn

Kl. II-III  klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – wychowawca mgr Małgorzata Mielniczek

Kl. I-II a (Oddział na Wielkich Oczach) klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - wychowawca mgr Barbara Pazowska

Kl. I-II b (Oddział na Wielkich Oczach) klasa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi - wychowawca mgr Teresa Hawrylak

 

ŚWIETLICA – 3 oddziały:

 

Grupa  świetlicowa – wychowawca mgr Małgorzata Cencora
 
Grupa  świetlicowa – wychowawca mgr Dorota Tworko
 
Grupa  świetlicowa – wychowawca mgr Joanna Wiśniewska

 

INTERNAT:

 

Grupa I – grupa chłopców starszych klas szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy - wychowawcy mgr Monika Mokrzycka, mgr Grzegorz Meder

Grupa II –  grupa chłopców młodszych ze szkoły podstawowej  - wychowawcy mgr Edyta Husiatyńska, mgr Justyna Meder

Grupa III – grupa dziewczynek starszych ze szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy - wychowawcy mgr Alina Winiarz, mgr Anna Nieckarz

Grupa IV – grupa dziewczynek młodszych ze szkoły podstawowej - wychowawcy mgr Teresa Majdan, mgr Monika Szwed

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE:

 

Lubaczów: 4 zespoły 2-3 osobowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wychowawcy: mgr Elżbieta Sopel, mgr Anna Wrona, mgr Magdalena Jacyk, mgr Dorota Młodzińska.

 
Wielkie Oczy: 2 zespoły 2-3 osobowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wychowawcy: mgr Agata Pisarz, mgr Agata Wójtowicz.

Wiadomości
2020-11-29 Najnowsza wiadomość
W październiku w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie odbyło się rozstrzygniecie konkursu ,,Bezpieczna droga do szkoły - bezpieczna szkoła".
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria